• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Виховна робота

Виховна та позакласна робота

Педагоги школи усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав і свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно з такими напрямами:

• національно-патріотичне виховання;

превентивне виховання;

морально-етичне виховання;

художньо-естетичне виховання;

громадянське виховання;

трудове виховання;

фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя;

економічне виховання;

екологічне виховання.

Сільські, шкільні, районні та обласні виховні заходи, у яких наша школа брала участь і продемонструвала активність:

День прапора, День Незалежності;

Загальносільський фестиваль «Воля фест», присвячений Дню народження Левка Лук’яненка;

заходи пам'яті жертв Голодомору;

заходи до Дня пам’яті та примирення;

різдвяні свята;

Шевченківські дні;

заходи для дітей з обмеженими можливостями;

родинні свята;

багаточисельні волонтерські акції;

шкільні та районні військово-патріотичні змагання «Джура».

У закладі створені всі умови для всебічного розвитку дітей. У 2018/2019 н.р. у школі працювало 20 гуртків, спортивні секції та інші об’єднання учнів за їхніми інтересами різних джерел фінансування. Кількість учнів, які відвідують гуртки та секції постійно зростає.

Слід відзначити роботу спортивних секцій з волейболу (керівник Ткаченко В.В.) та з футболу (керівник Шевчук В.А.).

Волейбольна команда хлопців старшої вікової групи у районних змаганнях з волейболу посіла І місце, а в обласних – ІІ, дівчата зайняли ІІ місце в районі.

Футболісти 7-8 класів стали переможцями районних турнірів, а 5-6 класів посіли ІІІ місце.

У районних змаганнях з легкої атлетики учні закладу посіли І та ІІ місця.

Учасники секції художньої гімнастики (керівник Бойко І.А..) брали участь у багатьох змаганнях з даного виду спорту на різних спортивних аренах.

Загалом спортсмени Хотівського НВК посіли ІІІ загальнокомандне місце у Спартакіаді з видів спорту Києво-Святошинського району.

Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У навчальному закладі діє система самоврядування «Шкільна демократична республіка «Темп». До учнівського парламенту були обрані представники від кожного класу з 5-го по 11-й. Президентом парламенту є Теличук Богдана, учениця 7А гімназійного класу. При парламенті діють 6 комісій:

«Добрих справ»;

«Дисципліни та порядку»;

«Охорони здоров'я»;

«Спорту і туризму»;

«Культури та дозвілля»;

«Інформації та преси».

За участі членів шкільного самоврядування протягом навчального року проводились різноманітні благодійні акції: збір гуманітарної допомоги для воїнів АТО, продуктів харчування та вітамінізованих продуктів, книг, у школі проводилися благодійні ярмарки.

Але робота учнівського самоврядування потребує подальшої модернізації, адже вона не завжди задовольняє ні самих дітей, ні вчителів.

Цього року у навчальному закладі продовжували реалізовуватись два довготривалі виховні проекти: «Діячі України» та «Книгарня на колесах».

Мета проекту «Книгарня на колесах» - популяризація сучасної української книги для дітей, залучення до активного читання учнів різних вікових груп, надання можливості українським письменникам та літераторам, майстрам та аматорам творчості представляти дітям свої надбання, а батькам – придбати для дитини якісну українську книжку.

Проект «Діячі України» покликаний оригінально та нешаблонно подати для дітей історії про видатних українських діячів, їх біографії, творчість, відкриття. Група сучасних молодих художників створила серію плакатів діячів науки, культури, мистецтва, історії. Серед них і класики літератури, і вчені, і духовні авторитети нації, і політичні діячі ХХ століття. Через оригінальність образів, які прочитуються одразу, завдяки сучасній та мистецькій подачі, проект зацікавив дітей, дав можливість по-новому подивитись на класичні підручникові образи видатних діячів України. «Діячі України» - це одночасно і мистецький проект, і освітній, і науковий.

Шляхом досліджень, наукових експедицій та творчих експериментів, мандруючи музеями та цікавими сторінками творчих біографій діти протягом року робили для себе нові відкриття і ділилися своїми знахідками.

Протягом 2018/2019 н.р. у закладі продовжує реалізовуватися культурологічний спільний проект з Національною філармонією України (куратор Глуховська С.М.). Сподіваємось на подальшу співпрацю з філармонією.

Виховна робота у закладі на 2018/2019 н.р. ретельно обговорена на спеціальному семінарі по плануванню роботи МО класоводів та класних керівників, спланована та узгоджена з планом роботи сільського центру культури.

Правовиховна робота

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

зустрічі з юристами;

лекції, бесіди на правову тематику;

анкетування;

зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

уроки правознавства;

олімпіади з правознавства;

індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

відвідування проблемних сімей удома.

Практичним психологом Шуруповою Т.Д. та соціальним педагогом школи Фернаті Р.В. проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили в складні життєві умови, зокрема з тимчасово переселеними з зони АТО, але ця робота насить ситуативний характер і потребує системності.

Тому за звітній період траплялися випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин, крадіжки. Роботі з дітьми групи ризику у 2019/2020 н.р. буде приділена особлива увага.

У нашому закладі освіти ведеться активна робота щодо запобігання боулінгу.

Посадова інструкція класного керівника

1. Загальні положення.

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики класного керівника, «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» від 06.09.2000 № 434, Інструктивно-методичного листа МОН «Основні напрямки діяльності класного керівника» від 30.10.1992.

При складанні інструкції враховано також рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства освіти України, затвердженої наказом Міносвіти України від 01.08.01 № 563.

1.2. Класний керівник призначається і звільняється з посади директором школи.

1.3. Класний керівник повинен мати вищу чи середню спеціальну педагогічну освіту без вимог до стажу педагогічної роботи.

1.4.Класний керівник підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з виховної роботи.

1.5.У своїй діяльності класний керівник керується Конституцією і законодавством України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнівської молоді; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локаль­ними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою інструкцією), трудовим договором (контрактом).

1.6 Класний керівник дотримується Конвенції про права дитини. 2. Функції.

Основними напрямами діяльності класного керівника є:

2.1.Створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і морального формування особистості учнів.

2.2.Формування колективу класу. Створення і координація роботи органів учнівського самоврядування в класі.

2.3. Соціальний захист учнів (в межах його повноважень)

2..4. Робота з батьками учнів.

2.5. Організація роботи з техніки безпеки, охорони життя учнів під час навчально-виховного процесу, позаурочних заходів.

2.6. Контроль за виконанням учнями «Правил внутрішнього розпорядку школи».

3. Посадові обов'язки.
Класний керівник виконує такі посадові обов'язки:

3.1.Працює з учнями закріпленого за ним класу.

3.2.Здійснює вивчення особистості кожного учня в класі, його нахилів. Співпрацює з соціально-психологічною службою школи з питань: соціометричних досліджень колективу, моніторингу розвитку особистості учнів, професійної орієнтації, роботи з категорійними учнями (бездоглядними, безпритульними, схильними до правопорушень, вживання алкоголю, тютюнопаління, з асоціальних сімей, з девіантною поведінкою)

3.3. Щодня (до кінця останнього уроку) здійснює облік відвідування учнями його класу школи, встановлює причину їх відсутності, фіксує дані в щоденнику класу в графі «відсутні учні», надає інформацію черговому класу.

3.4. Створює сприятливе мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного учня в класі.

3.5. Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками.

3.6.Спрямовує самовиховання і саморозвиток особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання.

3.7 Надає допомогу учням у навчальній діяльності, виявляє причини низької успішності, організовує їх усунення.

3.8. Сприяє одержанню додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об'єднань, які організовуються в школі, закладах поза­шкільної освіти за місцем проживання.

3.9. Організовує життя колективу класу у відповідності з віковими особ­ливостями та інтересами учня і вимогами суспільства.

3.10. Веде контроль за отриманням учнями класу навчальних підручників та їх здачу в бібліотеці школи згідно графіка.

3.11. Планує роботу з учнями згідно з планом школи , методичних рекомендацій Міністерства освіти,науки, молоді та спорту, районного управління освіти, НМЦ.

3.12. Спільно з органами учнівського самоврядування веде активну пропа­ганду здорового способу життя; проводить спортивно-масові та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров'я учнів у класі.

3.13. Забезпечує участь класу у загально шкільних, районних, міських заходах, забезпечує дисципліну учнів під час проведення заходу, та несе відповідальність за збереження їх життя і здоров’я.

3.14. Веде у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок.

3.15. Під час виїзду (виходу) учнів класу за межі школи оформлює необхідну документацію (згідно вимог районного управління освіти), реєструє вихід в «Журналі реєстрації виїзду учнів».

3.16. Підтримує постійний контакт з батьками учнів (особами, які їх замінюють).

3.17. Будує відносини з вихованцями на основі взаємоповаги, толерантності, демократизму, гуманізму.

3.18. Планує виховну роботу в класі.

3.19. Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності та несе відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів під час навчального процесу та виховних заходів.

3.20. Оперативно інформує адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

3.21. Вносить пропозиції з питань покращення і оздоровлення умов проведення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінетом, дирекції школи про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їх здоров'я.

3.22. Проводить інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час проведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі і реєстрації інструктажів.

3.23. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуту, на воді тощо.

3.24. Бере участь у роботі МО класних керівників, педагогічної ради школи.

3.25. Проходить періодичні медичні обстеження.

3.26. Проводить раз на тиждень (щопонеділка з 8.00 до 8.45) тематичну годину спілкування згідно плану виховної роботи , який затверджено директором.

3.27. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.

3.28. У своїй роботі традиційні та інтерактивні технології, методи, форми роботи.

3.29. Постійно підвищує свою професійну майстерність, виявляє свою професійну педагогічну , психологічну, комунікативну мобільність у роботі з учнями , батьками, колегами.

4. Права.
Класний керівник має право:

4.1.Брати участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи.

4.2.На захист професійної честі і гідності.

4.3.Знайомитись зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати відповідні пояснення.

4.4.Захищати свої інтереси самостійно і (чи) через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

4.5.На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6.Вільно вибирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники.

4.7.Регулярно підвищувати свою кваліфікацію.

4.8.Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

4.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягувати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановленому Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5. Відповідальність.

5.1.Класний керівник несе відповідальність за життя і здоров'я учнів класу під час заходів, які він проводить, а також за порушення прав і свобод учнів відповідно до законодавства України.

5.2.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених Інструкцією, класний керівник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому трудовим законодавством.

5.3.За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'яза­них з фізичним і (чи) психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку класний керівник може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за подібний вчинок не вважається мірою дисциплінарної відповідальності.

5.4.3а відвідування учнями навчальних занять, у разі виявлення пропусків уроків без поважної причини, терміново інформує заступника директора з ВР про пропуски і заходи, що вжиті для залучення учня до занять.

5.5 За поведінку учнів під час навчально-виховного процесу. У разі виявлення систематичних порушень правил внутрішнього розпорядку з боку учнів надає цю інформацію до Ради профілактики школи .

5.6. 3а навмисне спричинення школі чи учасникам навчального процесу збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків класний керівник несе матеріальну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини. Класний керівник:

6.1. Замінює у ( встановленому порядку) тимчасово відсутніх класних керівників.

6.2.Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і семестр. План роботи розглядається заступником директора школи з виховної роботи та затверджується директором школи.

6.3.Подає заступнику директора школи з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність після закінчення семестру.

6.4.Отримує від директора школи і його заступників інформацію норма­тивно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

6.5.Працює в тісному контакті з учителями, батьками учнів (особами, що їх замінюють); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

6.6.Класний керівник надає всю необхідну документацію за вимогою адміністрації школи (списки , журнали, заяви, протоколи тощо)

Кiлькiсть переглядiв: 3051

Коментарi

 • Anciccic

  2018-01-04 12:45:21

  Спасибо за инфу[url=http://agrolinepro.ru/montazh-i-remont-promyshlennogo-oborudovaniya].[/url]...

 • engladcic

  2017-12-24 18:37:25

  Давно искал эту инфу[url=http://usaeducation.ru/karta-sajta]![/url]...