• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Виховна робота

Планування виховної роботи на 2018-2019 н.р.

Планування виховної роботи школи в 2018-2019 н.р. здійснено на основі Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» з урахуванням потреб і пропозицій учнів, учителів, батьків, членів громади і проблем становлення школярів.

Особлива увага приділена формуванню системи цілісного ставлення особистості до соціального та природного довкілля в якому молодь не повинна втрачати свою індивідуальність , відчувати глибоку єдність з українським народом , повагою до його духовних, моральних та культурних надбань. В основу виховного процесу покладена людина як найвища цінність. Реалізуючи програму, кожен учитель ставить перед собою мету формування в дітей таких якостей, як впевненість в собі та своїх можливостях, самоусвідомлення власної цінності, розуміння своїх недоліків та переваг, повага до доброчесності, мужності, принциповості, справедливості, гідності, совісті, честі, навички самостійності, готовність працювати в колективі. В виховний процес включені такі виховні цінності як:

- громадянське вихованн

- національне виховання

- патріотичне виховання

- моральне виховання

- правове виховання

- художньо-естетичне виховання

- екологічне виховання

- фізичне виховання

Для реалізації цих основних завдань в школі створена розгалужена сітка позакласної та позашкільної роботи. Розкрити свої таланти та здібності, реалізувати себе як особистість учні мають можливість в творчих гуртках: гурток «Умілі руки» для хлопчиків та дівчаток, 2 гуртки образотворчого мистецтва, ліплення та художня кераміка. Для юних поетів працює студія «Стежинка», для театралів – ляльковий театр. Четвертий рік в школі працює фольклорно-етнографічний ансамбль «Будимир», який є центром відродження українських звичаїв та традицій. Учасники гуртка є призерами обласного пісенного фестивалю «Дитинства пісня Великодня» в м.Переяслав-Хмельницький. Діти виступали перед учнями шкіл м.Києва, брали участь у народознавчих дійствах в музеї ім. І.Гончара. Три роки поспіль учасники колективу є членами фольклорно-етнографічної експедиції до с.Космач Івано-Франківської обл.

На базі школи відкрито філіал Чабанівської школи мистецтв, яка включає в себе 2 хореографічні колективи, клас фортепіано та студію академічного співу.

Фізичне виховання спрямоване на забезпечення нормального фізичного розвитку зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя. Навчальний заклад працює над моделлю «Школа сприяння здоров’ю». За підсумками 2008-2009 н.р. школа стала переможцем обласного етапу конкурсу.

З метою пропаганди здорового способу в школі працюють секції айкідо та джиу-джицу, з волейболу та баскетболу, секція великого та настільного тенісу, футбольна секція, спортивного туризму, спортивної гімнастики.

Розвиток самоврядування в учнівському колективі нашого навчального закладу дає можливість з’являтися новим формам більш тісної взаємодії дорослих та вихованців; розвиватися самодіяльності та ініціативі учнів, створювати єдиний колектив дорослих і дітей. Робота шкільної учнівської організації «Темп» направлена на забезпечення активної участі кожного учня в управління навчально-виховним процесом, зростання рівня самостійності, відповідальності, розвиток організаторських здібностей дітей.

Розвиток творчої ініціативи та активної відбувається в тісній співпраці вихованців та педагогів-вихователів, класних керівників. Об’єднуючись спільною метою, спільними життєвими турботами вони будують свої відносини на основі співробітництва та довіри. Найважливіші питання роботи вчителів, проблемні ситуації, обмін досвідом, обговорення навчально-дослідницьких завдань відбувається на засіданні МО педагогів-вихователів (9 чол.), класних керівників (15 чол.) та класоводів 1-4 класів (11 чол.)

Підсумовуючи роботу, в травні відбувається презентація класів, під час якої присутні знайомляться з роботою яка була проведена в класі. На фестивалі обдарованих дітей учні демонструють свої таланти в різних сферах діяльності: малюнки, фото, вишивка, в’язані речі, кераміка – вироби, що прикрашають районні та обласні виставки дитячої творчості.

В 2010 році в школі відкрито родинну світлицю з метою залучення до роботи з дітьми батьків та громаду села. До роботи світлиці залучені працівники музею ім. І.Гончара, майстри наукової творчості, наукові працівники. На базі родинної світлиці працюють гуртки витинанки, розпису по склу, гончарства, вишивання, акварелі, соломо плетіння, студія дитячих анімаційного фільму «Орлик» та братство козацького бойового звичаю «Спас». Гостями родинної світлиці бувають майстри з різних частин України. Разом з учасниками фольклорно-етнографічного ансамблю «Будимир» члени родинної світлиці показали українські народні дійства «Покрова», «Калита», «Різдвяні колядки».

Посадова інструкція класного керівника

1. Загальні положення.

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики класного керівника, «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» від 06.09.2000 № 434, Інструктивно-методичного листа МОН «Основні напрямки діяльності класного керівника» від 30.10.1992.

При складанні інструкції враховано також рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства освіти України, затвердженої наказом Міносвіти України від 01.08.01 № 563.

1.2. Класний керівник призначається і звільняється з посади директором школи.

1.3. Класний керівник повинен мати вищу чи середню спеціальну педагогічну освіту без вимог до стажу педагогічної роботи.

1.4.Класний керівник підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з виховної роботи.

1.5.У своїй діяльності класний керівник керується Конституцією і законодавством України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнівської молоді; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локаль­ними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою інструкцією), трудовим договором (контрактом).

1.6 Класний керівник дотримується Конвенції про права дитини. 2. Функції.

Основними напрямами діяльності класного керівника є:

2.1.Створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і морального формування особистості учнів.

2.2.Формування колективу класу. Створення і координація роботи органів учнівського самоврядування в класі.

2.3. Соціальний захист учнів (в межах його повноважень)

2..4. Робота з батьками учнів.

2.5. Організація роботи з техніки безпеки, охорони життя учнів під час навчально-виховного процесу, позаурочних заходів.

2.6. Контроль за виконанням учнями «Правил внутрішнього розпорядку школи».

3. Посадові обов'язки.
Класний керівник виконує такі посадові обов'язки:

3.1.Працює з учнями закріпленого за ним класу.

3.2.Здійснює вивчення особистості кожного учня в класі, його нахилів. Співпрацює з соціально-психологічною службою школи з питань: соціометричних досліджень колективу, моніторингу розвитку особистості учнів, професійної орієнтації, роботи з категорійними учнями (бездоглядними, безпритульними, схильними до правопорушень, вживання алкоголю, тютюнопаління, з асоціальних сімей, з девіантною поведінкою)

3.3. Щодня (до кінця останнього уроку) здійснює облік відвідування учнями його класу школи, встановлює причину їх відсутності, фіксує дані в щоденнику класу в графі «відсутні учні», надає інформацію черговому класу.

3.4. Створює сприятливе мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного учня в класі.

3.5. Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками.

3.6.Спрямовує самовиховання і саморозвиток особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання.

3.7 Надає допомогу учням у навчальній діяльності, виявляє причини низької успішності, організовує їх усунення.

3.8. Сприяє одержанню додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об'єднань, які організовуються в школі, закладах поза­шкільної освіти за місцем проживання.

3.9. Організовує життя колективу класу у відповідності з віковими особ­ливостями та інтересами учня і вимогами суспільства.

3.10. Веде контроль за отриманням учнями класу навчальних підручників та їх здачу в бібліотеці школи згідно графіка.

3.11. Планує роботу з учнями згідно з планом школи , методичних рекомендацій Міністерства освіти,науки, молоді та спорту, районного управління освіти, НМЦ.

3.12. Спільно з органами учнівського самоврядування веде активну пропа­ганду здорового способу життя; проводить спортивно-масові та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров'я учнів у класі.

3.13. Забезпечує участь класу у загально шкільних, районних, міських заходах, забезпечує дисципліну учнів під час проведення заходу, та несе відповідальність за збереження їх життя і здоров’я.

3.14. Веде у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок.

3.15. Під час виїзду (виходу) учнів класу за межі школи оформлює необхідну документацію (згідно вимог районного управління освіти), реєструє вихід в «Журналі реєстрації виїзду учнів».

3.16. Підтримує постійний контакт з батьками учнів (особами, які їх замінюють).

3.17. Будує відносини з вихованцями на основі взаємоповаги, толерантності, демократизму, гуманізму.

3.18. Планує виховну роботу в класі.

3.19. Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності та несе відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів під час навчального процесу та виховних заходів.

3.20. Оперативно інформує адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

3.21. Вносить пропозиції з питань покращення і оздоровлення умов проведення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінетом, дирекції школи про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їх здоров'я.

3.22. Проводить інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час проведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі і реєстрації інструктажів.

3.23. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуту, на воді тощо.

3.24. Бере участь у роботі МО класних керівників, педагогічної ради школи.

3.25. Проходить періодичні медичні обстеження.

3.26. Проводить раз на тиждень (щопонеділка з 8.00 до 8.45) тематичну годину спілкування згідно плану виховної роботи , який затверджено директором.

3.27. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.

3.28. У своїй роботі традиційні та інтерактивні технології, методи, форми роботи.

3.29. Постійно підвищує свою професійну майстерність, виявляє свою професійну педагогічну , психологічну, комунікативну мобільність у роботі з учнями , батьками, колегами.

4. Права.
Класний керівник має право:

4.1.Брати участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи.

4.2.На захист професійної честі і гідності.

4.3.Знайомитись зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати відповідні пояснення.

4.4.Захищати свої інтереси самостійно і (чи) через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

4.5.На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6.Вільно вибирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники.

4.7.Регулярно підвищувати свою кваліфікацію.

4.8.Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

4.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягувати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановленому Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5. Відповідальність.

5.1.Класний керівник несе відповідальність за життя і здоров'я учнів класу під час заходів, які він проводить, а також за порушення прав і свобод учнів відповідно до законодавства України.

5.2.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених Інструкцією, класний керівник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому трудовим законодавством.

5.3.За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'яза­них з фізичним і (чи) психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку класний керівник може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за подібний вчинок не вважається мірою дисциплінарної відповідальності.

5.4.3а відвідування учнями навчальних занять, у разі виявлення пропусків уроків без поважної причини, терміново інформує заступника директора з ВР про пропуски і заходи, що вжиті для залучення учня до занять.

5.5 За поведінку учнів під час навчально-виховного процесу. У разі виявлення систематичних порушень правил внутрішнього розпорядку з боку учнів надає цю інформацію до Ради профілактики школи .

5.6. 3а навмисне спричинення школі чи учасникам навчального процесу збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків класний керівник несе матеріальну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини. Класний керівник:

6.1. Замінює у ( встановленому порядку) тимчасово відсутніх класних керівників.

6.2.Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і семестр. План роботи розглядається заступником директора школи з виховної роботи та затверджується директором школи.

6.3.Подає заступнику директора школи з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність після закінчення семестру.

6.4.Отримує від директора школи і його заступників інформацію норма­тивно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

6.5.Працює в тісному контакті з учителями, батьками учнів (особами, що їх замінюють); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

6.6.Класний керівник надає всю необхідну документацію за вимогою адміністрації школи (списки , журнали, заяви, протоколи тощо)

Кiлькiсть переглядiв: 793

Коментарi

 • Anciccic

  2018-01-04 12:45:21

  Спасибо за инфу[url=http://agrolinepro.ru/montazh-i-remont-promyshlennogo-oborudovaniya].[/url]...

 • engladcic

  2017-12-24 18:37:25

  Давно искал эту инфу[url=http://usaeducation.ru/karta-sajta]![/url]...