• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

Довідка про підсумки методичної роботи у Хотівському навчально-виховному комплекс і«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» за 2017/2018 н.р.

Організаційно-кадрове забезпечення роботи методичної служби

У 2016 році педколектив Хотівського НВК обрав тему роботи закладу на три роки: «Удосконалення інноваційної освітньої системи навчального закладу на ідеях національно-патріотичного виховання». Було визначено стратегічні цілі, досягаючи яких навчальний заклад виконуватиме свою місію:

1. Успішний національно-свідомий випускник

2. Модернізація роботи школи згідно з ідеями національно-патріотичного виховання

3. Постійний професійний та особистісний ріст вчителя

4. Залучення батьків до роботи НВК

Визначено основні пріоритети роботи закладу відповідно до Міжнародних стандартів оцінювання якості діяльності громадсько-активних шкіл:

- Лідерство

- Волонтерство

- Залучення батьків

- Розвиток громади

Мета методичної роботи в Хотівському НВК: організувати умови підвищення кваліфікації та нарощування кадрового потенціалу школи, підготувати вчителя як суб’єкта професійної діяльності, соціального життя, суб’єкта особистісної самореалізації, самоактуалізації та самоорганізації. Методична робота в поточному навчальному році була спрямована на виконання наказу № 112 від 31.08.2018 р. «Про структуру та організацію методичної роботи в 2017-2018 н.р.». Для керівництва та координування методичної роботи в школі затвердили склад методичної ради, дворівневу методичну структуру, форми роботи та тематику.

Адміністрація школи намагається вирішити проблему забезпечення працівників загальнопедагогічною та фаховою літературою. За батьківські та спонсорські кошти передплачено газети «Директор школи», «Завуч», «Розкажи онуку», «Виховна робота в школі», «Новий день» та журнали «Початкова школа», за бюджетні кошти лише «Інформаційно-методичний збірник» (обласний). Вчителі-предметники користуються інформацією з освітянських сайтів, бібліотекар Гродзовська Л.М. створила сайт шкільної бібліотеки, який регулярно поповнюється новинками психолого-педагогічної літератури.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об'єднань, наставниками молодих учителів. Серед працюючих цього року 61 вчителя 41% учителів (25 чол.) мають вищу кваліфікаційну категорію, 18% (11 вчителів) мають І кваліфікаційну категорію, ІІ – 18% (11 чол.), 20 % (12 чол.) – спеціалісти, 2 вчителі мають незакінчену вищу освіту; 2 вчителі є кандидатами педагогічних наук, 7 учителів мають звання «вчитель-методист», 11 – звання «старший вчитель», 3 нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти».

У школі діють 8 методичних об’єднань (МО):

- вчителів-словесників (Горбенко Л.П.)

- вчителів природничо -математичного циклу (керівник Погребна О.В.)

- вчителів іноземної мови (керівник Говорун І.П.)

- вчителів суспільствознавчих наук (керівник Кутова О.М.)

- вчителів ОБЖ, фізичної культури (керівник Шевчук В.А.)

- вчителів музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання (керівник Волошина Т.)

- вчителів початкової школи (керівник Чермних К.В.)

- класних керівників, класоводів (керівник Погребна О.В.).

Організація роботи над науково-педагогічною темою

Тема роботи закладу на 2016-2019 роки: «Удосконалення інноваційної освітньої системи навчального закладу на ідеях національно-патріотичного виховання». При плануванні роботи над даною темою виокремився ряд проблем, головною з яких є відсутність системного комплексного підходу до планування навчально-виховної діяльності у закладі. Метою методичної служби у 2016-2017 н.р. було ознайомити вчителів з основами стратегічного планування, комплексним та системним підходами до планування, а в 2017-2018 н.р. – інтегрувати задачі патріотичного виховання у всі сфери шкільного життя. Очікуваний результат – планування своєї діяльності вчителів як класних керівників, як членів МО з урахуванням теми роботи школи, діяльність усіх членів педколективу як єдиного організму.

Було розроблено концепцію виховної роботи, складено план-сітку заходів з виховної роботи для класного керівника, де внесено основні стратегічні напрямки та заходи в шкільному та класному колективах, сплановано виконання проектів «Мандруємо Київщиною», «Діячі України», «Книгарня на колесах» (звіт з виховної роботи додається).

Методичні об’єднання виокремили основні проблеми у своїй роботі, їх проаналізували та розробили план роботи по досягненню цілей, де кожен вчитель персонально визначив свій внесок у спільну справу. В рамках методично-предметного тижня кожне методичне об’єднання демонструвало свої досягнення: відкриті уроки та майстер-класи на тему МО, проект «Діячі України» (класні керівники з класами обирали діячів для вивчення з області своїх наук), тематичний вечір відпочинку. При плануванні даної роботи членами методичної ради було враховано велике педагогічне навантаження вчителів (близько 26 годин).

Для професійного та особистісного росту вчителя діяв загальношкільний проект «Вчитель», в рамках якого відбувалися такі навчальні напрямки:

1. «Мовленнєва культура»

Чекунова Н.Р. провела 3 заняття-практикуми, 1 майстер-клас «Основи ефективного спілкування» – Шевченко С.М. та Воловненко Г.О.

2. «Історія України»

1 заняття – відкрита платформа з Левком Лук’яненком до Дня Незалежності України,

2 заняття – «Україна в давні часи», Зателепа Л.І.,

3 заняття – екскурсія вчителів до історично-етнографічного музею в с. Трипілля,

4 заняття – семінар з етнопедагогіки з Ярославою Музиченко (організувала Лівінська Л.В.),

5 заняття – зустріч з Лесею Ахеджак, експертом з музейної справи, та Софією Рябчук, автором книги «Як говорити з дітьми про мистецтво»

3. «Школа виживання»

1 заняття – «Шкідливість спалювання решток рослин, Погребна Ол.В.,

2 заняття – «Адаптація до змін клімату», Погребна Ол.В. та Кутова О.М.,

3 заняття – «Великий піст: справа не в їжі.», Погребна Ол.В.

4. «Говоримо англійською»

1заняття – Неруш Н.В.,

2 заняття – Знов’як Л.Л.

5. «Як бачити дитину в 3Д»

3 заняття, Шевченко С.М.

Протягом року відбулися тематичні педагогічні ради:

- «Аналіз діяльності педколективу за 2016-2017 н.р. та пріоритетні напрямки роботи закладу на 2017-2018 н.р.»

- «Ефективне проведення батьківських зборів»

- «Оцінка як засіб контролю навчальної діяльності учнів»

- «Розвиток креативного мислення учнів молодшого шкільного віку»

Для планування роботи школи на 2018-2019 н.р. було проведено засідання ради громадсько активної школи, на якому розглядали питання розвитку школи адміністрація школи, сільський голова, завідувач дитячим садочком, завідуюча амбулаторією загальної практики сімейної медицини, працівники Центру культури, сільські підприємці. Зауваження та рекомендації взяті до уваги при плануванні, а саме: систематичні бесіди в класах з медпрацівниками, профорієнтаційна робота спільно з філією «Антонов-агро», продовження тісної співпраці з Центром культури.

Адміністрація школи оцінила роботу навчального закладу згідно з Міжнародними стандартами якості діяльності громадсько активних шкіл.

(оцінка: 1 – відсутність розвитку, 2 – початковий рівень, 3 – сильна позиція, 4 – відмінні результати)

Стандарти Оцінка Першочергові дії
1 Лідерство 2,1 -Тренінг «Управління змінами та ризиками» -Тренінг «Управління фінансами»
2 Партнерство 2,6 -Управління сайтом -Систематичні засідання ради ГАШ
3 Соціальна інклюзія 2,6 -Коригування роботи соціального педагога та психолога
4 Послуги 2,5 -Школа батьківства
5 Волонтерство 2,8 -Створення соцмереж для обміну досвідом, реалізації волонтерських проектів -Моніторинг якості діяльності волонтерів
6 Навчання впродовж життя 2.1 -Тренінги з різноманітних стилів навчання -Опанування технології «Кейс-стаді» - Розробка картки самооцінки роботи вчителя
7 Розвиток громади 2,1 -Опитування учнів, батьків, вчителів, членів громади щодо якості навчання, роботи школи -Виявлення людських ресурсів для навчання у громаді
8 Залучення батьків 2,5 -Відкриті батьківські збори з залученням батьків до тематичного проведення (5 на 5) -День навчання батьків
9 Шкільна культура 2,8 -Обговорення корпоративного кодексу -Тренінг «Принципи громадського навчання»

Таким чином, цілі методичної роботи згідно з темою роботи закладу було досягнуто: сплановано роботу Хотівського НВК на 2017-2018 н.р. згідно з темою роботи закладу, враховуючи стратегічні завдання, залучивши всіх членів педагогічного колективу до даної роботи, інтегровано задачі патріотичного виховання в усі сфери шкільного життя:

- класні керівники діяли згідно з концепцією виховної роботи;

- методичні обєднання спланували і реалізовували свою діяльність відповідно до теми роботи закладу;

- тематика навчальних курсів, семінарів та майстер-класів для учителів відповідала поставленим завданням.

Впровадження інноваційних технологій

У практику початкової школи активно впроваджуються інноваційні технології. За психолого-педагогічною системою розвивального навчання Ельконіна-Давидова працюють 4 класи (104 учні, вчителі Рябець Н.В., Гаврилова Н.В., Бабенко Н.Ю., Шевченко С.М.), за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» - 2 класи (68 учнів, вчителі Чермних К.В., Ковтуненко С.В.), за комплексною Програмою «Росток» - 1 клас (31 учень, вчитель Кулініч В.П.), курс «Моя щаслива планета» та «Школа друзів планети» читався у 4-их та 3-их класах відповідно, курс «Культура добросусідства» - у 2-Б класі (вчитель Оксенич О.В.)

У середній та старшій школі вчителями Кривошеєю Л.В., Тетерук Л.О., Лівінською Л.В. були розроблені плани виховної роботи згідно з Всеукраїнським проектом «Культура добросусідства».

Цього року запровадили курс «Фінансова грамотність» у 2 класі, вчитель Шевченко С.М., у 10 класі цей курс читала Погребна О.В., Лівінська Л.В. – курс «Медіакультура».

Весь педколектив бере участь у загальношкільних проектах «Громадсько активна школа» та «Школа сприяння здоровю».

У 2017 році в Україні почав діяти проект «Навчай для України» - програма лідерського розвитку, яка залучає талановитих випускників та молодих спеціалістів до викладання в школах і розвиває їхній лідерський потенціал для розширення освітніх можливостей в житті дітей сьогодні та здійснення системних змін в країні завтра. Хотівський НВК залучений до цього проекту, подано заявки на спеціалістів-предметників – ініціаторів змін у навчальному закладі. Очікуваний результат – стимулювання прогресу у навчальному середовищі, сучасні та міжнародні освітні методики, орієнтовані на розкриття потенціалу кожного учня та покращення освітніх досягнень в цілому, креативна шкільна атмосфера і, як наслідок, прогресивне учнівське та вчительське середовище та висока якість освітніх послуг у навчальному закладі.

Участь у районній педагогічній виставці

Цього року на районну педагогічну виставку було подано 5 робіт:

- «Діячі України» - МО класних керівників

- «Комплекс вправ на розширення лексичного запасу учнів 1-4 класів під час вивчення англійської мови» - Тетерук Л.О., Пастухова Л.А.

- «Стратегія критичного мислення як засіб ефективного засвоєння молодшими школярами текстів наукового стилю» - Гаврилова Н.В., Кутова Л.В.

- «Види робіт на уроках читання» - Михайловина Н.П.

- «Використання таблиць і схем на уроках німецької мови у 5-7 класах» - Зелена Н.П.

Діяльність вчителів-методистів та «старших вчителів»

З метою забезпечення неперервної освіти педагогічних кадрів для вчителів району створені консультпункти при вчителях-методистах:

- Неруш Н.В. «Система роботи громадсько активної школи»

- Лівінська Л.В. «Школа молодого вчителя історії»

- Зателепа Л.І. «Використання інтерактивних методик на уроках суспільствознавчих предметів»

Шовкун Л.М. періодично читає лекції для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, а Неруш Н.В. – для директорів при КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».

Педагоги школи активно залучаються до роботи в районних семінарах, засіданнях творчих груп, науково-практичних конференціях, форумах, тренінгах, педчитаннях, круглих столах:

- Погребна О.В. – учасник Міжнародного проекту «SPARE Energy-hub» за підтримки норвезького екологічного товариства;

- Неруш Н.В. – учасник засідання міжнародного освітянського «Партнер-клубу» на тему «Інноваційний розвиток навчального закладу – стратегія реформування шкільної освіти в Україні», учасник семінару-тренінгу з підготовки майстер-тренерів для учителів та керівників шкіл в рамках швейцарсько-українського проекту DOCCU, учасник діалогової конференції «Педагогічні ідеї Софії Русової в акмеологічному освітньому прос торі навчального закладу»;

- Неруш Н.В., Чермних К.В., Погребна О.В. – учасники обласного науково-практичного семінару за Всеукраїнським проектом «Інтелект України»;

- Шевченко С.М. – учасник засідання Інституту модернізації змісту освіти на тему «Впровадження STEAM-освіти в практику роботи навчальних закладів»

На базі Хотівського НВК був проведений районний семінар з географії «Використання інноваційних методик при викладанні питань змін клімату як один із напрямків формування екологічної культури школяра» (вчителі Кутова О.М., Погребна О.В.), фестиваль «Розвиток громадсько активних шкіл у контексті сучасних змін» за підтримки Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України, КВНЗ «Академія неперервної освіти», навчально-методичний семінар в рамках проекту з поширення матеріалів з протидії антисемізму та ромофобії (вчитель Лівінська Л.В.), відкриті уроки для представників проекту «Навчай для України» (вчителі Погребна Ол.В., Кривошея Л.В.), курси з ІКТ для медпрацівників району (Кривошея Л.В., Євсюков М.О., Погребна Окс.В.).

У 2016-2017 н.р. бібліотекар Гродзовська Л.М. посіла І місце в районному конкурсі шкільних бібліотек у номінації «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу».

Вчителі нашої школи є активними членами журі в районних та обласних предметних олімпіадах та конкурсах: Кутова О.М., Лівінська Л.В., Зателепа, Погребна О.В., Кивгила Т.С., Глуховська С.М., Шевченко С.М., Воловненко Г.О., Неруш Н.В., Демчишина А.В., Говорун І.П., Шовкун Л.М., Шевчук В.А., Ткаченко В.В., Кривошея Л.В.

Діяльність методичних підструктур

Усі методичні об’єднання працювали згідно з планами роботи. (звіти МО додаються)

Назва МО Вчителів-словесників (учителі української мови та літератури, зарубіжної літератури. Російської мови)
Тема роботи «Підвищення мовленнєвої культури вчителів та учнів Хотівського НВК»
Члени МО Горбенко Л.П., Кивгила Т.С., Шевченко С.М., Воловненко Г.О., Глуховська С.М., Новрузова Г.В., Чекунова Н.Р., Бойко С.М.
Якісний склад Вища категорія – 5 чол. (2 методисти, 2 старші вчителі) – 63%; І кат – 1 чол., ІІ кат. – 1 чол, спеціаліст – 1 чол.
Відкриті уроки Горбенко Л.П., Чекунова Н.Р.
Відкриті виховні заходи Новрузова Г.В. – Мовно-літературний вечір в рамках предметного тижня, Горбенко Л.П. – «Є поети для епох», радіо диктант до Дня писемності Воловненко Г.О. – відкрита виховна година до Дня пам’яті та примирення, Кивгила Т.С. – «Наша мова калинова», Бойко С.М. – відкрита виховна година до Міжнародного дня рідної мови, Глуховська С.М. – літературна композиція до Дня вшанування памяті жертв голодомору
Педагогічна виставка
Олімпіади, МАН Кивгила Т.С. – Щипанський С. І м. (конкурс ім. П.Яцика), Погребна І. – ІІ м. Воловненко Г.О. – Павлюк Д. – І м., Ногачевська Х. – ІІ м., Обидьонова І. – ІІІ м. Новрузова Г.В. – Удовиченко К.- ІІ м. Шевченко С.М., Глуховська С.М. – Павлюк Д. – ІІ м. (конкурс ім.. Т.Шевченка)
Проекти «Діячі України»: Воловненко Г.О. – Ліна Костенко, Глуховська С.М. – Л.Українка Горбенко Л.П. – Степан Бандера Кивгила Т.С. – О.Довженко Бойко С.М. – І. Франко
Методичні заходи Воловненко Г.О., Шевченко С.М. – майстер-клас «Основи ефективного спілкування», Шевченко С.М. – курси для вчителів «Як бачити дитину в 3Д», Чекунова Н.Р. – курси для вчителів «Мовленнєва культура»
Члени журі районних та обласних заходів Глуховська С.М., Кивгила Т.С., Шевченко С.М., Воловненко Г.О.

Згідно з планом роботи школи вивчався стан викладання предмету «Зарубіжна література» (наказ №69-а від 24.05.2018)

Назва МО Вчителів суспільствознавчих дисциплін
Тема роботи «Підвищення рівня вмотивованості учнів в роботі з інформаційними джерелами і картографічними матеріалами та застосування набутих знань в життєвих ситуаціях»
Члени МО Зателепа Л.І., Погребна Ол.В., Кутова О.М., Лівінська Л.В., Фернаті Р.В.
Якісний склад Вища – 4 чол. – 80% (2 методисти, 1 старший вчитель), І кат – 1 чол.
Відкриті уроки Погребна О.В., Фернаті Р.В
Відкриті виховні заходи Лівінська Л.В. – Реквієм до Дня Пам’яті жертв голодомору, лінійка до Дня пам’яті героїв Небесної сотні Зателепа Л.І. – Мітинг до дня пам’яті і примирення
Педагогічна виставка
Олімпіади Лівінська Л.В. – Михайленко А.. ІІ м., Галюк Ю. – ІІІ м. Погребна Ол.В. – Михайленко Р., ІІІ м., Погребна І. – І м. Кутова О.М. – Павлюк Д., ІІ м.
МАН Погребна Ол.В. – Синицька Н., І м., Колісніченко М. – І м., Погребна І. – ІІ м. Зателепа Л.І. – Фернаті В., ІІ м.
Проекти «Діячі України»: Лівінська Л.В. – Горовиць В. Погребна Ол.В. – Міклухо-Маклай Зателепа Л.І. – Погребна Ол.В. – Міжнародний проект SPARE ENERGY HUB
Методичні заходи Зателепа Л.І. – 1 заняття-курси, 1 майстер-клас Лівінська Л.В. – 1 майстер-клас, організація семінару з етнопедагогіки Погребна Ол.В. – 3 заняття-курси, районний семінар вчителів географії Кутова О.М. – 1 заняття-курси, районний семінар вчителів географії
Журі Лівінська, Погребна, Кутова, Зателепа
Інноваційна діяльність Погребна Ол.В. – курс «Фінансова грамотність» Зателепа Л.І. –курс «Кроки до порозуміння» Лівінська Л.В. – курс «Медіакультура»

Згідно з планом роботи школи вивчався стан викладання предмету «Природознавство» (наказ № 89-а від 08.06.2018 р.)

Назва МО Вчителів іноземної мови
Тема роботи «Розвиток комунікативних навичок у вивченні іноземних мов»
Члени МО Пастухова Л.А., Зелена Н.П., Знов’як Л.Л., Ситник А.М., Демчишина А.В., Неруш Н.В., Тетерук Л.О., Говорун І.П.
Якісний склад Вища – 3 чол. -37% (1 методист), І – 2 чол. – 26 %, ІІ – 3 чол. – 37 %
Відкриті уроки Пастухова Л.А., Зелена Н.П.
Відкриті виховні заходи Ситник А.М. – вечір до дня святого Валентина
Педагогічна виставка Пастухова Л.А., Тетерук Л.О., Зелена Н.П.
Олімпіади Ситник А.М. – Якименко А. – І м.(р.), ІІ м. (обл..), Діденко М. – ІІ м. Демчишина А.В. – Якименко О. – ІІІ м. Пастухова Л.А. – Кравченко Д. – ІІІ м., Діденко М. – ІІ м. Говорун І.П. – Павлюк Д. – ІІ м., Полтава В.- ІІ м.
МАН
Методичні заходи Неруш Н.В. – 1 заняття-курси, Зновяк Л.Л. – 1 заняття-курси
Журі Демчишина А.В., Говорун І.П., Неруш Н.В.
Проекти «Діячі України»: Знов’як Л.Л., Пастухова Л.А., Тетерук Л.А.
Інновації

Протягом року вивчався стан викладання предмету «Друга іноземна мова» (наказ № 92 від 21.06.2018)

Назва МО Вчителів природничо-математичного циклу
Тема роботи «Підвищення ефективності викладання предметів природничо-математичного циклу через застосування активних методів навчання»
Члени МО Погребна Окс.В., Кривошея Л.В., Беліменко Н.В., Яковенко Т.Є.,Гопкало О.І., Колодяженський М.М., Євсюков М.О., Полякова К.О.
Якісний склад Вища – 1 чол. – 13 % (1 старший вчитель) І кат. – 3 чол. – 38 % (1 старший вчитель) ІІ кат. – 1 чол. Спец.- 3 чол.
Відкриті уроки Беліменко Н.В., Кривошея Л.В.
Відкриті виховні заходи Погребна Окс.В. – математичний вечір Беліменко Н.В. – лінійка до відкриття тижня природничих наук
Педагогічна виставка
Олімпіади Колодяженський М.М. – Щипанський С. – І м. (р.), ІІІ м. (обл.)
МАН Колодяженський М.М. – Щипанський С. – І м. (р.), ІІ м. (обл..)
Проекти «Діячі України»: Кривошея Л.В., Погребна Окс.В., Беліменко Н.В., Колодяженський М.М., Яковенко Т.Є.
Методичні заходи Кривошея Л.В., Погребна Окс.В., Євсюков М.О. - курси з ІКТ для медпрацівників району
Журі Кривошея Л.В.
Інновації

Протягом року вивчався стан викладання предмету «Астрономія» (наказ № 221 від 15.12.2018)

Назва МО Вчителів початкової школи
Тема роботи «Шляхи підвищення рівня сформованості умінь та навичок учнів початкових класів у роботі з науковим текстом»
Члени МО Шовкун Л.М., Рябець Н.В., Бабенко Н.Ю., Кравченко Н.С., Кісіль Л.В., Чермних К.В., Гуренко О.П., Кулініч В.П., Михайловина Н.П.. Ковтуненко С.О., Кутова Л.В., Гаврилова Н.В., Ямненко Л.П., Оксенич О.В., Мельник С.І., Трач О.О., Шевченко С.М.
Якісний склад Вища – 10 чол.- 59 % (2 методисти, 2 старші вчителі) І кат. – 2 чол. – 11% ІІ кат. – 3 чол. Спец. – 2 чол. (1 старший вчитель)
Відкриті уроки Гуренко О.П., Кулініч В.П., Чермних К.В., Ямненко Л.П., Бабенко Н.Ю., Кутова Л.В., Михайловина Н.П., Шевченко С.М., Гаврилова Н.В., Ковтуненко С.О., Шевченко С.М.
Відкриті виховні заходи Шовкун Л.М., Знов’як Л.Л. – свято англійської мови Кутова Л.В. – літературне кафе, квест Ямненко Л.П. – виховна година «Барви рідної мови»
Педагогічна виставка Кутова Л.В., Гаврилова Н.В.
Конкурси Шовкун Л.М. – Вінніченко Д.- І м. Михайловина Н.П. – Аліскєрова А. – ІІІ м. Чермних К.В. – Лемець С. – ІІІ м.
Проекти «Діячі України»: Кутова Л.В., Кулініч В.П., Ямненко Л.П., Чермних К.В., Михайловина Н.П. «У світі казки»: Ковтуненко С.О., Оксенич О.В., Рябець Н.В., Мельник С.І.(з бібліотекарем Гродзовською Л.М.), Гаврилова Н.В., Гуренко О.П.
Методичні заходи Гаврилова Н.В. – круглий стіл «Врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей при роботі з науковим текстом» Кутова Л.В. – майстер-клас «Використання стратегій критичного мислення на уроках природознавства» Чермних К.В., Шовкун Л.М., Кулініч В.П., Шевченко С.М. –виступи-доповіді на педрадах Шевченко С.М. – 3 заняття-курси з психології
Журі Шовкун Л.М.
Інновації Рябець Н.В., Бабенко Н.Ю., Гаврилова Н.В., Шевченко С.М. – «Розвиваюче навчання» Ковтуненко С.О., Чермних К.В. – «Інтелект України» Кулініч В.П. – «Росток» Кутова Л.В., Михайловина Н.П., Ямненко Л.П., Бабенко Н.Ю., Шовкун Л.М. – «Сталий розвиток» Оксенич О.В. – «Культура добросусідства»
Назва МО Вчителів трудового навчання, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва
Тема роботи «Розвиток художньо-творчих здібностей особистості засобами декоративно-ужиткового мистецтва»
Члени МО Волошина Т.В., Василюк М.Я., Павлюк С.П., Пастухов А.І.
Якісний склад Вища – 1 чол. – 25% (1 старший вчитель) І кат. – 1 чол. – 25% ІІ кат. – 1 чол. Спец. – 1 чол.
Відкриті уроки Василюк М.Я.
Виховні заходи Павлюк С.П. – Джура
Педагогічна виставка
Олімпіади
Педагогічна виставка
Проекти «Діячі України»: Волошина Т.В.
Методичні заходи
Назва МО Вчителів фізичної культури, основ здоровя
Тема роботи «Залучення дітей до занять у спортивних секціях шляхом внутрішньо шкільних та позашкільних змагань»
Члени МО Шевчук В.А., Ткаченко В.В., Михайловин І.С., Шурупова Т.Д.
Якісний склад Вища – 2 чол. -50 % (2 старші вчителі) І кат. – 1 чол. – 25 % Студент – 1 чол.
Спортивні районні та обласні заходи Шевчук В.А. – 9 змагань з переможцями та призерами Ткаченко В.В. – 6 змагань з призерами та переможцями
Атестація

У 2017-2018 н.р. атестувалося 12 учителів. За результатами атестації:

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вчителям Пастуховій Л.А., Волошиній Т.Д., Фернаті Р.В., Шуруповій Т.Д.;

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» Ямненко Л.П., Зеленій Н.П.;

- підтверджено раніше присвоєну категорію «спеціаліст першої категорії» Шуруповій Т.Д.;

- підтверджено раніше присвоєну категорію «спеціаліст другої категорії» Пастухову А.І.;

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вчителям та звання «старший вчитель» Ткаченко В.В., Горбенко Л.П.;

- підтверджено раніше присвоєну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «учитель-методист» Кутовій Л.В.;

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Михайловиній Н.П., Погребній Ол.В.;

- підтверджено раніше присвоєну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший вчитель» Василюку М.Я.

Висновки

У 2016 році педколектив Хотівського НВК обрав тему роботи закладу на три роки: «Удосконалення інноваційної освітньої системи навчального закладу на ідеях національно-патріотичного виховання». Було визначено стратегічні цілі, досягаючи яких навчальний заклад виконуватиме свою місію:

1. Успішний національно-свідомий випускник

2. Модернізація роботи школи згідно з ідеями національно-патріотичного виховання

3. Постійний професійний та особистісний ріст вчителя

4. Залучення батьків до роботи НВК

Визначено основні пріоритети роботи закладу відповідно до Міжнародних стандартів оцінювання якості діяльності громадсько-активних шкіл:

- Лідерство

- Волонтерство

- Залучення батьків

- Розвиток громади

Метою методичної служби у 2016-2017 н.р. було ознайомити вчителів з основами стратегічного планування, комплексним та системним підходами до планування, а в 2017-2018 н.р. – інтегрувати задачі патріотичного виховання у всі сфери шкільного життя. Очікуваний результат – планування своєї діяльності вчителів як класних керівників, як членів МО з урахуванням теми роботи школи, діяльність усіх членів педколективу як єдиного організму.

Протягом року цілі методичної роботи згідно з темою роботи закладу було досягнуто: сплановано роботу Хотівського НВК на 2017-2018 н.р. згідно з темою роботи закладу, враховуючи стратегічні завдання, залучивши всіх членів педагогічного колективу до даної роботи, інтегровано задачі патріотичного виховання в усі сфери шкільного життя:

- класні керівники діяли згідно з концепцією виховної роботи;

- методичні обєднання спланували і реалізовували свою діяльність відповідно до теми роботи закладу;

- тематика навчальних курсів, семінарів та майстер-класів для учителів відповідала поставленим завданням.

Кiлькiсть переглядiв: 704

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Січень 2018 Наступна
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031