Неруш Наталія Василівна

Неруш Н. В. директор Хотівського НВКНеруш Наталія Василівна народилася 25 серпня 1965 року в с. Хотів Києво-Святошинського району Київської області. У 1982 році закінчила Хотівську середню школу з золотою медаллю і вступила на факультет іспанської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. У 1987 закінчила з відзнакою інститут, отримавши фах учителя іноземних мов (іспанської та англійської). Педагогічний шлях розпочала у Ставищанському районі Київської області. З 1989 року вчителює у рідній школі, з 2009 року – директор Хотівського НВК.

Адміністрація НВК і педагогічний колектив на чолі з Неруш Н.В. працюють над модернізацією освітнього процесу Хотівського НВК шляхом трансформації у громадсько-активну школу.

У центрі уваги Наталії Василівни як керівника перебувають такі питання:

v чітке визначення концепції розвитку закладу освіти та управління закладом освіти;
v розроблення інноваційної моделі організаційної структури діяльності (педагогічної, навчально-виховної, управлінської, обслуговуючої);
v управління процесом науково-дослідницької й пошукової роботи учнів;
v організація психологічного супроводу освітнього процесу;
v забезпечення зв’язків між навчально-виховним комплексом, вищими навчальними закладами, суспільними організаціями, громадськістю;
v визначення й регулювання механізму формування фінансових ресурсів НВК з урахуванням державних коштів, допомоги партнерів.

На основі аналізу науково-педагогічної літератури, внутрішньої ситуації у закладі освіти, сильних і слабких сторін його діяльності було вироблено стратегію розвитку закладу, визначено його місію, стратегічні цілі і завдання у контексті виробленої стратегії, розроблено плани, проекти, програми для реалізації завдань з визначенням термінів, виконавців, технологій.

Таким чином, планомірна та послідовна діяльність Хотівського НВК з переходу на модель ГАШ уже дає вагомі результати: реалізується право педагогів, учнів та їхніх батьків на участь в управлінні школою, створюються сприятливі передумови для адаптації дітей до життя у суспільстві, зростає підтримка школи з боку громадськості у вирішенні проблем, пов’язаних з матеріально-технічним забезпеченням закладу освіти.

Попереду ще багато роботи. Але те, що зроблено, уже дозволило закріпити позитивний імідж закладу. Кількість учнів НВК за останні 5 років зросла вдвічі. Модель ГАШ була неодноразово представлена в районі на педагогічних конференціях і запропонована для впровадження іншим закладам освіти.

Звіт директора Хотівського НВК «ЗОШ І-III ступенів – гімназія» Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області Неруш Н.В. про діяльність на посаді протягом 2017/18 н. р.

Звітування проводиться згідно з наказом МОН від 23.03.05 р. №178 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» .

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

I. Загальна інформація про школу

Хотівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів – гімназія» знаходиться у комунальній власності Києво-Святошинського району Київської області. Управління та фінансування

здійснюється відділом освіти Києво-Святошинської РДА, якому делеговані відповідні повноваження.

Будівля початкової школи прийнята в експлуатацію в 1964 р., будівлі середньої та старшої школи і спорткомплексу у 2008 р., земельна ділянка, яка належить школі, має площу 2,9 га.

У 2017/18 н. р. в школі працювали 63 вчителяі 32працівники із числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили 1033 учні у 35 класах, середня наповнюваність класів становить 29 учнів.

II. Кадрове забезпечення

У2017/2018 н. р. штатними працівниками школа була забезпечена на 100 %. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників При підборі нових кадрів (у тому числі обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність.

Щодо якісного складу педагогічних працівників, 44% педколективу (28 учителів) мають вищу кваліфікаційну категорію, І кваліфікаційну категорію мають 19% ( 12 вчителів), ІІ – 16% (10 чоловік), решта – спеціалісти (21% - 13 вчителів ). 2 вчителів є кандидатами педагогічних наук, 7 вчителів мають педагогічне звання «Вчитель-методист», 12 – «Старший вчитель», 3 нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти», 9 – Грамотами Міністерства освіти й науки України, 1 – Почесною грамотою Кабінету міністрів України, 1 є Заслуженим вчителем України.

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 26 годин.

III. Методична робота

У школі діє система методичної роботи, керівництво якої здійснює методична рада.

Кілька років тому педколектив успішно здійснив перехід від традиційної моделі навчального закладу до громадсько активної школи. З 2015 року Хотівський НВК працює над темою «Удосконалення інноваційної освітньої системи навчального закладу на ідеях національно-патріотичного виховання».

Метою методичної роботи у 2017/2018 н.р. було узагальнити діяльність педколективу з реалізації теми. На засіданні методичної ради сплановано роботу творчих груп по вивченню та узагальненню реалізації різних шкільних проектів та напрямків діяльності закладу:

1 група – «Волонтерство» - Зателепа Л.І., Фернаті Р.В., Кутова О.М., Кивгила Т.С.

2 група – «Діячі України» - Лівінська Л.В., Погребна Ол.В.

3 група – «Мандруємо Україною» - Воловненко Г.О., Погребна Окс.В.

4 група – «Книгарня на колесах» - Гродзовська Л.М.

5 група – Планування роботи закладу з урахуванням стратегічних напрямків – Шевченко С.М., Кривошея Л.В., Горбенко Л.П.

6 група – Діяльність шкільного самоврядування – Малайко Ю.Ю., Ситник А.М.

7 група – Початкова школа у шкільних проектах – Чермних К.В., Кутова Л.В.

Кожна група провела детальне обстеження свого питання і представила результати на педагогічній раді.

Важливим питанням цього року було підготувати колектив до реалізації Концепції «Нова українська школа». Учителі початкової школи протягом року відвідували очні курси та вчилися он-лайн. На допомогу вчителям психологом школи Шуруповою Т.Д. проведено психолого-педагогічний семінар «Формування психологічної готовності вчителя до реформ у системі освіти».

У жовтні відбувся науково-практичний семінар «Формування навичок ХХІ століття» (готували Шевченко С.М. та Кривошея Л.В.), де було опрацьовано переорієнтацію сучасного уроку від чистої теорії до прикладного використання.

Логічним продовженням цього навчання був науково-практичний семінар «Конструювання сучасного уроку з урахуванням реалізації наскрізних ліній» (Шевченко С.М. та Кривошея Л.В.), де вчителі практично створювали новий сучасний урок. Із практичним завданням від РМЦ та Академії неперервної освіти про складання комплексних інтегрованих завдань з різних предметів методичні обєднання впоралися добре, представили свої досягнення на педагогічній виставці.

Протягом року під час методичних тижнів проведено майстер-класи:

Чекунова Н.Р. – «Говоримо українською правильно»

Шевчук Н.П. – «Німецька мова у повсякденній українській мові»

Лівінська Л.В. – «Розуміння і конструювання аргументованих висловлювань»

Чермних К.В. – «Інтернет-ресурси на допомогу вчителю»

Широко впроваджуються в практику роботи вчителів інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто вчиться. З кожним роком нові технології на уроках застосовує все більше й більше педагогів школи. У навчально-виховному процесі використовуються інформаційно-комунікаційні, проектні технології, технології креативного та критичного мислення, продуктивного навчання. Впроваджено в практику роботи початкової школи система розвивального навчання Ельконіна-Давидова (4 класи, 104 учні, вчителі – Рябець Н.В., Гаврилова Н.В., Бабенко Н.Ю., Шевченко С.М. ), науково-педагогічний проект «Інтелект України» (3 класи, 99 учнів, вчителі – Чермних К.В., Ковтуненко С.О., Михайловина Н.П.), комплексна програма розвитку дітей „Росток”(1 клас, 30 дітей, вчитель – Кулініч В.П.), курс «Моя щаслива планета» та «Школа друзів планети» ( читався у 4В, 4Г та 3А, 3Б класах), курс «Культура добросусідства» ( у 3А класі), «Фінансова грамотність» ( у 3РН класі) .

У середній та старшій школі курс також читаються курси «Медіакультура», «Основи критичного мислення», «Кроки до порозуміння», «Фінансова грамотність».

У 2017 році в Україні почав діяти міжнародний проект “Teach for All”, який має назву «Навчай для України». Це програма лідерського розвитку, яка залучає талановитих випускників та молодих спеціалістів до викладання в школах і розвиває їх лідерський потенціал для розширення освітніх можливостей в житті дітей сьогодні та здійснення системних змін в країні завтра. Очікуваний результат – стимулювання прогресу у навчальному середовищі, сучасні міжнародні освітні методики, орієнтовані на розкриття потенціалу кожного учня та покращення освітніх досягнень в цілому, креативна шкільна атмосфера і, як наслідок, прогресивне учнівське та вчительське середовище та висока якість освітніх послуг у навчальному закладі. За проектом до НВК прибула вчитель історії Малайко Юлія Юріївна, яка також працювала на посаді організатора роботи з дитячим колективом.

У 2017/2018 н. р. атестувалося 9 учителів. За результатами атестації двом учителям встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (Знов’як Л.Л.,Кривошеї Л.В.), двох визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та званню «старший вчитель» (Беліменко Н.В., Гуренко О.П.), двом встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» (Рябець Н.В. та Ямненко Л.П. як вихователю ГПД), трьом встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» (Ямненко Л.П. як вчителю англійської мови, Фернаті Р.В. як вчителю основ здоров’я, Павлюку С.П.), один визнаний таким, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» (Євсюков М.О.).

Педагоги школи активно залучаються до роботи в районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях, педчитаннях, форумах, тренінгах, круглих столах (Малайко Ю.Ю. – учасник міжнародної конференції програми “Teach for All” У Лондоні, Зателепа Л.І. – учасник обласного семінару «500-річчя Реформації», Лівінська Л.В. – організатор семінару для вчителів історії району «500-річчя Реформації: вплив реформаційних ідей на релігійний, культурний і політичний розвиток Європи та України» та організатор обласного майстер-класу «Компетентнісний підхід до викладання шкільного курсу історії» (09.11.17р., 08.02.18р., 12.04.18р.), учасниця сертифікованого тренінгу «Методика розвитку критичного мислення учнів у викладанні різних предметів», Погребна О.В., Кутова О.М. – учасники сертифікованого майстер-класу для вчителів географії району, який відбувся в Інституті картографії, Неруш Н.В., Білокриницька В.І., Петрова О.В. – учасники конференції Британської ради в Україні та МОН України «Рамка безперервного професійного розвитку вчителів, Неруш Н.В. – учасник сертифікованої обласної педстудії «Практичні аспекти впровадження профільного навчання в умовах ЗНЗ», круглого столу «Проектування освітнього простору: шкільна автономія та громадянське управління освітою» на базі Березнівської ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 Рівненської області, семінару-практикумі «Педагогічна технологія «Росток» в реалізації Концепції НУШ» , форуму організаційного розвитку «Практики свободи» як директор ГАШ) тощо.

На базі закладу пройшов районний семінар заступників директорів з НВР «Навички ХХІ століття» (Кривошея Л.В., Шевченко С.М., Білокриницька В.І., Малайко Ю.Ю.), засідання Міжнародного освітянського «Партнер»-клубу «Партнерські стосунки в освіті як вектор модернізації освітнього простору» (Неруш Н.В.) відкриті уроки для учасників семінару-тренінгу для викладачів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта» спеціальністю «Початкова школа» проекту DOCCU «Освіта для демократичного громадянства» «Формування громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи» (вчителі Гаврилова Н.В., Рябець Н.В., Бабенко Н.Ю., Садовська А.С.).

Вчителі нашої школи є активними членами журі в районних, обласних олімпіадах та конкурсах (Глуховська С.М., Кивгила Т.С.,Воловненко Г.О., Шевченко С.М., Говорун І.П., Неруш Н.В., Кутова О.М., Погребна О.В., Зателепа Л.І., Лівінська Л.В., Кривошея Л.В., Кутова Л.В., Шовкун Л.М.).

На районну педагогічну виставку цього року було представлено 10 колективних або індивідуальних розробок учителів усіх методичних об’єднань із проблем, над якими вони працюють.

З 2014/2015 н.р. по даний час Неруш Н.В. є членом науково-методичної ради КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

IV. Навчальна діяльність учнів

Станом на 25 травня 2018 р. у Хотівському НВК навчалося 1033 учні. П’ять дітей за станом здоров'я (згідно з рекомендаціями лікарів) здобували цього навчального року освіту за індивідуальною формою навчання.

У школі існує система роботи профільного навчання. Враховуючи потреби учнів, бажання батьків і можливості школи, в 11-му класі був сформований економічний профіль, а у 10-х класах – історичний профіль.

На цьогорічний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН було подано5 робіт, 2 з яких визнано кращими в районі, а 2 роботи у конкурсі-захисті здобули ІІ місця. Це роботи із секцій: «Зарубіжна література» (Теличук Богдана), «Філософія і суспільствознавство, секція «Релігія» (Фернаті Віталій). Велика заслуга в цьому вчителів – Воловненко Г.О., Зателепи Л.І., які готували дітей до конкурсу, рецензували наукові роботи.

Теличук Богдана нагороджена Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації як переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Досить високими є показники участі наших школярів у районних олімпіадах (10 призових місць: 4 – перших (Філатова Катерина (4Б гімназійний) з англійської мови (вчитель Неруш Н.В.), Полтава Віолетта (5А гімназійний) з німецької мови (вчитель Говорун І.П.), Діденко Максим (5Б гімназійний) з англійської мови (вчитель Пастухова Л.А.), Городецький Іван (6 Б гімназійний) з історії (вчитель Зателепа Л.І.),3 – других (Розбейко Михайло (3А гімназійний) з зарубіжної літератури (вчитель Воловненко Г.О.), Барбул Анастасія (6А гімназійний) з української мови та літератури (вчителі Шевченко С.М., Глуховська С.М.), Новохацький Антон (3А гімназійний) з фізики (вчитель Смикало Я.Й.),3 – третіх (Діденко Михайло ( 7 гімназійний) з англійської мови (вчитель Пастухова Л.А.), Погребна Ірина (7 гімназійний) з економіки (вчитель Погребна О.В.), Сахацька Галина (6А гімназійний) з історії (вчитель Лівінська Л.В.).

У 2017/2018 н.р. учениця 3Б класу Кицак Діана (вчитель – Кравченко Н.С.) стала переможцем, а учениці 3 І класу Неруш Аліна (вчитель Ковтуненко С.О.), 4 І класу Лемець Софія (вчитель Чермних К.В.) та 6А гімназійного класу Барбул Анастасія ( вчителі Шевченко С.М., Глуховська С.М.) призерами (районного) етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика,1 учениця – призером VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка (Удовиченко Катерина 2 А гімназійний, вчителі Новрузова Г.В., Бойко С.М.).

Хотівський НВК цього року приймав ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та обласні олімпіади з ряду предметів.

V. Зовнішнє незалежне оцінювання

У рейтингу шкіл Київської області Хотівський НВК на 78 місці ( з 483) з середнім балом ЗНО 142,7. Тести здавали 26 учнів, % здачі – 95.

Результати ЗНО будуть ретельно проаналізовані на засіданнях МО.

VI. Виховна та позакласна робота

Педагоги школи усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав і свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно з такими напрямами:

 • національно-патріотичне виховання;
 • превентивне виховання;
 • морально-етичне виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • громадянське виховання;
 • трудове виховання;
 • фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя;
 • економічне виховання;
 • екологічне виховання.

Сільські, шкільні, районні та обласні виховні заходи, у яких наша школа брала участь і продемонструвала активність:

 • День прапора, День Незалежності;
 • Загальносільський фестиваль «Древо роду», присвячений Дню села;
 • заходи пам'яті жертв Голодомору;
 • заходи до Дня пам’яті та примирення;
 • різдвяні свята;
 • Шевченківські дні;
 • заходи для дітей з обмеженими можливостями;
 • родинні свята;
 • багаточисельні волонтерські акції;
 • шкільні та районні військово-патріотичні змагання «Джура».

У закладі створені всі умови для всебічного розвитку дітей. У 2017/2018 н.р. у школі працювало 20гуртків, спортивні секції та інші об’єднання учнів за їхніми інтересами різних джерел фінансування. Однак щороку залишаються учні, які не відвідують жодного гуртка.

Слід відзначити роботу спортивних секцій з волейболу (керівник Ткаченко В.В.) та з футболу (керівник Шевчук В.А.).

Волейбольна команда хлопців старшої вікової групи у районних змаганнях з волейболу посіла І місце, а дівчата зайняли ІІ місце.

Футболісти, на жаль, цього року не вийшли до фіналу районних змагань, але футбольні секції наймасовіші.

У районних змаганнях з легкої атлетики учні закладу V місце.

Учасники секції художньої гімнастики (керівник Бойко І.А..) брали участь у багатьох змаганнях з даного виду спорту на різних спортивних аренах.

Загалом спортсмени Хотівського НВК посіли вже другий рік поспіль ІV загальнокомандне місце у Спартакіаді з видів спорту Києво-Святошинського району.

28 травня 2018 р. на базі Хотівського НВК проводились обласні фінальні змагання «Олімпійське лелеченя 2018».

Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У навчальному закладі діє система самоврядування «Шкільна демократична республіка «Темп». До учнівського парламенту були обрані представники від кожного класу з 5-го по 11-й. Президентом парламенту стала Теличук Богдана, учениця 6А гімназійного класу.При парламенті діють 6 комісій:

 • «Добрих справ»;
 • «Дисципліни та порядку»;
 • «Охорони здоров'я»;
 • «Спорту і туризму»;
 • «Культури та дозвілля»;
 • «Інформації та преси».

За участі членів шкільного самоврядування протягом навчального року проводились різноманітні благодійні акції: збір гуманітарної допомоги для воїнів АТО, продуктів харчування та вітамінізованих продуктів, книг, у школі проводилися благодійні ярмарки.

Але робота учнівського самоврядування потребує подальшої модернізації, адже вона не завжди задовольняє ні самих дітей, ні вчителів.

Цього року у навчальному закладі продовжували реалізовуватись два довготривалі виховні проекти: «Діячі України» та «Книгарня на колесах».

Мета проекту «Книгарня на колесах» - популяризація сучасної української книги для дітей, залучення до активного читання учнів різних вікових груп, надання можливості українським письменникам та літераторам, майстрам та аматорам творчості представляти дітям свої надбання, а батькам – придбати для дитини якісну українську книжку.

Проект «Діячі України» покликаний оригінально та нешаблонно подати для дітей історії про видатних українських діячів, їх біографії, творчість, відкриття. Група сучасних молодих художників створила серію плакатів діячів науки, культури, мистецтва, історії. Серед них і класики літератури, і вчені, і духовні авторитети нації, і політичні діячі ХХ століття. Через оригінальність образів, які прочитуються одразу, завдяки сучасній та мистецькій подачі, проект зацікавив дітей, дав можливість по-новому подивитись на класичні підручникові образи видатних діячів України. «Діячі України» - це одночасно і мистецький проект, і освітній, і науковий.

Шляхом досліджень, наукових експедицій та творчих експериментів, мандруючи музеями та цікавими сторінками творчих біографій діти протягом року робили для себе нові відкриття і ділилися своїми знахідками.

Протягом 2017/2018 н.р. у закладі реалізовувався культурологічний спільний проект з Національною філармонією України (куратор Глуховська С.М.). Сподіваємось на подальшу співпрацю з філармонією.

Виховна робота у закладі на 2017/2018 н.р. ретельно обговорена на спеціальному семінарі по плануванню роботи МО класоводів та класних керівників, спланована та узгоджена з планом роботи сільського центру культури.

VII.Правовиховна робота

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

 • тематичні загальношкільні лінійки та класні години;
 • зустрічі з юристами;
 • лекції, бесіди на правову тематику;
 • анкетування;
 • зустрічі з працівниками правоохоронних органів;
 • уроки правознавства;
 • олімпіади з правознавства;
 • індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;
 • відвідування проблемних сімей удома.

Практичним психологом Шуруповою Т.Д. та соціальним педагогом школи Фернаті Р.В. проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили в складні життєві умови, зокрема з тимчасово переселеними з зони АТО, але ця робота насить ситуативний характер і потребує системності.

Тому за звітній період траплялися випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин, крадіжки. Роботі з дітьми групи ризику у 2018/2019 н.р. буде приділена особлива увага.

VIII.Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

 • позбавлених батьківського піклування— 6;
 • напівсиріт – 29;
 • потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС —23;
 • інвалідів — 11;
 • багатодітних сімей — 56 ( в них 183 дітей );
 • тимчасово переміщених – 24;
 • дітей, батьки яких мають статус учасника АТО – 18.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи та керівництва села. За бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей та діти позбавлені батьківського піклування щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування в шкільній їдальні. З опікунами дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи.

Перед початком навчального року 63 дітей отримали матеріальну допомогу від Хотівської сільської ради в розмірі 46.642гр. для підготовки до навчання в школі.

Навесні 2018 року Хотівською сільською радою та Хотівським НВК була розроблена та затверджена на сесії с/р Програма оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку. Протягом літа 62 дитини пільгових категорій мали змогу за кошти сільської ради відпочити в оздоровчих таборах в Одеській та Тернопільській областях, на що було виділено з сільського бюджету 198 600 грн.

IX. Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи — підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота в закладі проводиться під час освітнього процесу та в позаурочний час.

Профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки випускників мають такі результати: за минулий навчальний рік усі дев'ятикласники (83 випускники) визначилися з подальшим навчанням, із них 43 (52 %) продовжать вчитися в 10-му класі, інші - у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, ВПТУ(13%), вечірній школі. Серед цьогорічних випускників 11-го класу ( 26 чоловік ) - 24 (92 %) вступили до ВНЗ ( з них 10 – до НУБІП, 1 - до ВНЗ Польщі, 1 – до ВНЗ США,1 – до Києво-Могилянської академії, 2 – до Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка 1 – до Національного технічного університету України «КПІ», 1 – до Київського національного лінгвістичного університету, 1 – до Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана, 1 – до Національного медичного університету ім.Богомольця, 3 – до Київського національного університету технологій та дизайну, 1 – до Київської богословської академії, 1 – до Київського університету харчових технологій, 1 – до Київського університету будівництва та архітектури ), 1- до медичного коледжу, 1 – на підготовче відділення.

X. Співпраця з батьками

Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних із захопленнями своїх дітей, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців, спілкуються з родиною.

Батьківський комітет закладу на чолі з головою Логвин Олесею Миколаївно бере активну участь в житті школи. Комітет збирався 3 рази за навчальний рік, на своїх засіданнях розглядав актуальні питання життєдіяльності закладу, допомагаючи адміністрації та колективу їх вирішувати і доносити до всіх батьків. На кожному засіданні казначей батьківського комітету Колісніченко Ірина звітувала перед батьками про використання коштів добровільного батьківського фонду.

У закладі продовжується реалізація проекту «Шляхи забезпечення творчого співробітництва педагогічного колективу, учнів та батьків як умова розвитку особистості учня» .

Уже п’ятий рік поспіль батьківським комітетом виділяються кошти для преміювання переможців та призерів районних олімпіад, конкурсів-захистів робіт МАН, спортивних змагань, предметних та творчих конкурсів. Цього року для преміювання виділено 1100 гр.

XI. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів і працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів і вчителів у закладі обладнано 2 медичних кабінети (терапевтичний та процедурний), де працює шкільна медсестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування школярів і забезпечує профілактику дитячих захворювань. Цього року випускниками минулих років для медичних кабінетів був придбаний інгалятор та електронний тонометр.

Щорічно на базах Хотівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи, у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнюються списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.

Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Хотівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та кабінету профогляду ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду та флюрографію.

Працівники їдальні проходять медичні огляди двічі на рік.

Огляди проводяться за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному працівнику школи виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються в медсестри школи Бегур Л.Є..

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей під час перебування в школі. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1 - 4-х класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 1- 4-х класів та учнів пільгових категорій проводиться згідно з графіком у їдальні школи. Інші учні школи можуть харчуватись під час великих перерв за власні кошти. Вартість обіду – 16 гр. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

Цікавими оздоровчими заходами в школі є проведення шкільної спартакіади, тижня здорового харчування, показ відеофільмів про шкоду тютюнопаління, вживання наркотиків, алкоголю. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи, спрямовані на збереження життя і здоров'я дітей», де запланована робота оздоровчого характеру з класом.

XII. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщені кілька стендів на теми безпечної поведінки. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директору.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом із тим залишаються ще зрідка випадки травматизму дітей на уроках фізкультури та в позаурочний час на стадіоні і на спортивних та ігрових майданчиках. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, велася відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

XIII. Фінансово-господарська діяльність

Будівля початкової школи прийнята в експлуатацію 54 роки тому, середньої та старшої школи і спорткомплексу – 10 років тому. Адміністрація школи разом із колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманням її в робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти РДА. Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати, доплат працівникам школи. Бухгалтерія вчасно проплачувала за спожиту школою електроенергію, газ, воду, вивіз сміття.

Протягом навчального року за рахунок батьківських коштів проводиться ремонт та обслуговування шкільної оргтехніки (а це вже три комп'ютерні класи та кілька комп'ютерів і принтерів для адміністративних потреб та потреб вчителів і учнів), поточні ремонти коридорів школи та меблів, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів.

Під час літніх канікул цього року були зроблені косметичні ремонти коридорів, деяких класів, обідньої зали їдальні, облаштовані куточки відпочинку в початковій школі на загальну суму 50 тис.грн.

За рахунок районного бюджету для школи придбано 1 комплект парт, 4 класні дошки, 4 вчительських столи, набори Лего для НУШ.

Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл району планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, класні кімнати школи поступово поповнюються новими сучасними стендами, експозиціями дитячих робіт, картинами, проводиться робота з озеленення коридорів. У холі на першому поверсі оформлена виставка світлин «Левко Лук’яненко в житті Хотівської громади ( до 90-річчя з дня народження)». Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти. Висаджені квіти цвітуть з ранньої весни до пізньої осені.

Випускники школи щороку висаджують на подвір’ї закладу реліктові дерева.

Хотівською сільською радою розроблена Програма «Соціальне житло», згідно якої 2 вчителя отримали кімнати в службовій квартирі.

XIV. Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішньошкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

Але ми шукаємо нові підходи до планування роботи в закладі, долучаючи до цієї важливої діяльності представників громади села, батьків, вчителів.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти КОДА, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і навіть їх проектами, брати участь в їх оговоренні.

Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом освітнього процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів (зокрема у 2017/2018 н.р. вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень з географії та економіки), виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, зошитів, щоденників тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. Самоконтроль стає одним з пріоритетних видів контролю.

Хотівський НВК має своє власне обличчя, наш навчальний заклад знають і поважають в районі та області. Створений завдяки якісній роботі колективу позитивний імідж закладу щороку приваблює батьків та учнів. Ми усвідомлюємо свою відповідальність, готові працювати і розвиватись і надалі.

У 2018/2019 н.р. у закладі буде підотуватись спільний проект Британської Ради в Україні та МОН України «Рамка безперервного професійного розвитку вчителів», який буде використаний адміністрацією закладу освіти для моніторингу професійної діяльності вчителів та їхнього професійного розвитку,

для надання рекомендацій вчителям щодо розробки, реалізації та удосконалення програми власного професійного розвитку, для підготовки та реалізації програми атестації вчителів. Рамка стане орієнтиром для створення інноваційних моделей професійного розвитку вчителів. Вона визначить зміст професійної діяльності вчителів нової української школи та інтегрує підходи до оцінювання результатів їхньої роботи, стане першим кроком на шляху до сертифікації вчителів.

Кiлькiсть переглядiв: 2917

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Травень 2023 Наступна
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031